Skip to main content

Tarieven en afspraken

 

Tarieven en afsprakenHet kennismakingsgesprek is gratis. Het is immers belangrijk om ons eerst te oriënteren op de hulpvraag en of ik iets voor jullie kan betekenen.
Tarief voor de sessies per januari 2023 ; € 65,- per uur

Vergoeding voor begeleiding
Trots Kindercoaching Oss is aangesloten bij de VIV: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Mijn VIV-Registratienummer is 1907574 

logo viv tekst2

Indien u aanvullend verzekerd bent kunnen de kosten mogelijk geheel of gedeeltelijk worden vergoed door de zorgverzekeraar. Als beroepsvereniging profileert de VIV zich door kwaliteit en professionaliteit.

Indien er sprake is van een PGB (persoonsgebonden budget), kan dit eventueel worden ingezet. (voor meer informatie zie www.pgb.nl).

Verder ben ik geregistreerd bij de RBCZ onder nummer 505115R. 

logo Trotskindercoachingoss        

Ook ben ik aangesloten bij de SKJ.
skj

 

 

 

Afspraken
Het kind volgt het coachtraject op vrijwillige basis. Trots Kindercoaching Oss heeft geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessies. Dat betekent dat het verloop van coaching wel besproken kan worden, maar de inhoud in principe niet, tenzij het kind hier zelf toestemming voor geeft. Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren moet dit minstens 1 werkdag van tevoren worden gemeld. In dit geval hoeft het tarief niet te worden doorberekend.

Klachtenprocedure ;

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben. Ik ben aangesloten onder nummer 1907574.  

De WKKGZ geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals praktijkhouders.

Binnen deze wet is sprake van een drietal te onderscheiden stappen:

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij je behandelaar.
  2. Leidt dat niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging en zij zorgen dat een klachtfunctionaris in actie komt. Deze kun je toegewezen krijgen door het klachtenformulier door te sturen naar mijn beroepsvereniging VIV Nederland. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., de klachtenfunctionaris komt bij de Camcoop vandaan (https://www.camcoop.nl).
  3. Indien de Klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie voorgelegd. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals kosten https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben hoor ik dat graag.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je.


Zie verder algemene voorwaarden.